نشست افتتاحیه امتحان بست هاى اداري پوهنتون بلخ، سمنګان، وجامعه ديني برگزار شد

ba-edris
Mon, Nov 27 2023 3:23 PM
خبر

اليوم دوشنبه د1445 /13/5 ه ق نشست افتتاحیه امتحان رقابتى بستهاى اداري پوهنتون بلخ، سمنګان، وجامعه ديني به تلاوت چند آيات ازقرآن کریم آغاز گردید. در نشست مذکور نخست رئیس پوهنتون بلخ محترم مولوي صاحب ضياﺀالحق ضياﺀکريمي از هيأت اعزامي وزارت تحصیلات قدردانى نمود که در اجرای پروسه مذکور با پوهنتون بلخ یاری و همکاری نمودند و در ضمن براى کانديدان در مورد شفافیت وسپردن امانت به اهل کار اطمنان داده وبراى شان استدعاﺀ موفقیت نمود.

سپس عبيد الله مولايى در مورد طرزالعمل امتحان هدايات لازم ابراز داشتند. تا شود در روند امتحان از اختلال جلوگیری به عمل آید.

به تعقیب صندوق پارچه‌ها در محضر کاندیدان بازگردید تا شبهات محصلین دور و به اطمنان کامل در جستجوی موفقيت خود سعی نمايند.

مجلس مذکور با دعائیه خیر توسط رئیس جامعه ديني مفتی صاحب شریف الله ابوعاصم به اختتام رسيد.

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون بلخ.

photo

 

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo