مجله‌ی علمی دانشگاه بلخ

تاریخچه‌ی مختصر مجله‌ی علمی دانشگاه بلخ
فلسفه‌ی اصلی ایجاد موسسات تحصیلی دو ماموریت (تولید دانش و انتقال دانش) است.  تولید دانش توسط اعضای کادر موسسه صورت می‌گیرد و نیاز است که دانش تولید شده برای رشد و پویایی جامعه انتشار گردد، این موضوع نیازی به ایجاد ساختاری را می‌نماید که انتقال دانش و یافته‌های جدید و بکر علمی، را به شکل منظم و مسلسل بر عهده بگیرد.
بدین منظور مجله‌ی علمی تحقیقی دانشگاه بلخ، نخستین بار تحت نام «بلخ» در سال 1368 هجری – شمسی مصادف با 1989 میلادی با مدیر مسوولی محترم پوهنیار ضیاءالدین ضیا، که در برگیرنده‌ی مقالات تحقیقی استادان دانشگاه بلخ در بخش‌های تاریخ، زبان و ادبیات، انجنیری، اقتصاد، زراعت، حقوق، شرعیات، طب و تعلیم و تربیه بود نشر گردید.
از آغاز چاپ مجله‌ی بلخ، سی و یک سال (1368 – 1399) می‌گذرد، در طی این مدت مجله‌ی بلخ جایگاه ویژه و اعتبار علمی در میان دانشگاه های کشور کسب نموده است. مجله‌ی بلخ به جز از سال‌های 1370، 1373، 1376، 1377 و 1391، به‌دلیل تحولات و ناهنجاری ‌های فراوان و نبود امکانات مالی و تخنیکی همواره نشر شده است. این مجله به‌طور مسلسل و منظم در هر ربع یافته‌های علمی و تحقیقی محققان را در حوزه علوم اجتماعی نشر می‌نماید.
مجله‌ی معرفت
فصل نامه‌ی معرفت اولین بار به منظور توسعه و بهبود هر چه بیشتر امور نشراتی و مساعد ساختن زمینه‌ خوب فعالیت‌های علمی استادان و در زمینه کار تحقیق و پژوهش دسال 1378 هجری – شمسی، در محوریت بخش علوم اجتماعی انتشار یافت.
مجله‌ی معرفت در هر ربع یک بار چاپ می‌گردد. این مجله نیز یک دوره‌ی، یک و نیم سال وفقه نشراتی را از نیمه سال 1392 الی اوایل سال 1393 متقبل گردید است.
در این مجله‌ها مقاله‌های تحقیقی لابراتواری یا تحقیقی ساحوی، مقاله هایی کتاب خانه‌ی (مروری) وترجمه‌ی مقاله های علمی نشر شده و مخاطبان اصلی این مجله‌ها محققان اکادمی علوم، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، انجمن‌های نویسندگان و اهل فرهنگ می‌باشد. در حال حاضر مدیر مسوولی مجله‌ های علمی (بلخ و معرفت) را آقای عبدالصبور توانا بدوش دارند.
قابل تذکر است، مدیریت عمومی مجله‌های علمی، تا سال 1391 در چوکات مدیریت عمومی نشرات فعالیت می‌نمود، بعد از تاریخ فوق مدیریت عمومی نشرات به آمریت ارتباط و آگاهی عامه ارتقاء نمود که فعلاً مدیریت عمومی مجله‌ی علمی زير مجموعه آمریت ارتباط و آگاهی عامه در چوکات معاونیت مالی و اداری فعالیت دارد.