دانشکدۀ شرعیات

تاریخچه پوهنحی شرعیات بلخ:

پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ در سال ۱۳۷۲هـ ش به اثر سعی و تلاش مسئولان زمان براساس ضرورت­های مبرم جامعه و شرایط مساعد این سرزمین در چارچوب پوهنتون بلخ منظور و عملًا به فعالیت آغاز کرد، هدف و منظور از ایجاد این پوهنحی تربیه کادرهای متخصص و متعهد در بخش های عدلی و قضایی، ارشادی و دعوتی، تحصیلی و تعلیمی بوده و برای فعلًا نیز این پوهنحی در چارچوب وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون بلخ در قالب سه دیپارتمنت می­کوشد تا به اهداف تعیین­شده نایل و رسالت دینی و ملی خویش را برآورده سازد.

دیدگاه پوهنحی شرعیات

تأمین عدالت اجتماعی،ازطریق پرورش کادر های علمی در نهاد های عدلی، قضایی، تعلیمی، تحصیلی و ارشادی ورسیدن به یک پوهنحی معیاری و برتردر سطح منطقه وجهان..

ماموریت دانشکده شرعیات:

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (عنکبوت:69)

  • نخستین ماموریت تطبیق لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی و تطبیق فیصله های شورای علمی پوهنتون.
  • تطبیق نصاب تحصیلی بروز در مطابقت با معیار های علمی در سطح منطقه و جهان
  • بررسی تدویر جلسات متناوب پوهنحی و دپارتمنت ها، و ارزیابی فعالیت های کمیته های ارتقای کیفیت، و کنترول ترتیب جدول فارغان و نتایج
  • تأمین عدالت و روحیه اعتماد به نفس، تعقیب فعالیت های تحقیقی استادان، مراقبت جدی از کار و فعالیت کلنیک حقوقی

تأمین شفافیت هر چه بیشتر، جلب همکاری نهاد های همکار و ذیربط در راستای انکشاف و ارتقای سطح علمی و آموزشی، طرح نیازمندی ها و پاسخگویی به مشکلات پرسونل و محصلین و سایر فعالیت های اکادمیک...

این پوهنحی در ابتدا فعالیت­های اکادمیک خویش را از طریق یک دیپارتمنت توسط چهار تن از اساتید به دو رشته تعلیمات مسلکی و تعلیمات عمومی آغاز نمود كه بعدًا آن دیپارتمنت به نام تعلیمات اسلامی مسمی شد و فعلًا دارای 13 عضو می­باشد. سپس دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ در سال 1381هـ ش به اساس پیشنهاد مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ پوهنتون بلخ و حکم شماره 1331/1099 مؤرخ 17-5-1381 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور و در چوکات این پوهنحی با عضویت سه تن از اساتید مجرب آغاز به فعالیت نمود و فعلًا دارای 9 عضو می­باشد. همچنان غرض بهبود امور مضمون ثقافت اسلامی که پوهنتون­شمول می­باشد در سال 1387 دیپارتمنت ثقافت اسلامی به اساس پیشنهاد شماره ۱۴۵۰/ ۶۱۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ پوهنتون بلخ و احکام شماره ۲۹۷۰/۳۳۰ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ ریاست انسجام امور اکادمیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور وایجاد گردید و بعضویت سه تن اعضای کادری این پوهنحی بفعالیت آغاز نمود، که اکنون دارای ۱۱ عضو است. پوهنحی شرعیـات دارای سه دیپارتمنت میباشد که مجموع اعضای کادرعلمی آن به 33 تن می­رسد. از میان این اعضاء فقط یک تن دوکتور، 12 تن دارای درجه تحصیلی ماستری بوده و متباقی بیست تن لیسانس اند. همچنان سه تن دارای رتبه علمی پوهنوال، دو تن پوهندوی، چهار تن پوهنمل، سیزده تن پوهنیار و متباقی نامزد پوهنیار می­باشند. پوهنحی شرعیات از بدو تأسیس تا ایندم بیست وسه دور فراغت داشته که تعداد مجموعی فارغان آن به 2609 تن می­رسد. هم­اکنون پوهنحی شرعیات در بخش روزانه 675 محصل دارد که حدود 38% آنان را قشر اناث تشکیل می­دهد.

برعلاوه جهت فعالیت های عملی محصلین پوهنحی شرعیات و حقوق دارای کلینک حقوقی بوده که سال ۱۳۹۱ تشکیل گردیده و زمینه کار عملی را برای محصلین هردو پوهنحی فراهم میسازد. درین کلینک برعلاوه برنامه ها از جانب پوهنحی توامیت های نیز با موسسات داخلی و خارجی دارد که نیازمندی های مالی و اداری برنامه های ظرفیتی مارا فراهم خواهد ساخت.