پوهنځی زراعت

تاریخچه پوهنځی زراعت

پوهنځی زراعت بحیث یک واحد دومی اداری پوهنتون بلخ در سال ۱۳۶۷ تاسیس گردیده است. در این پوهنځی حدود۷۲۷ محصل از سراسر افغانستان مصروف آموزش های علمی و مسلکی هستند که از جمله ۲۵ درصد را دختر خانم ها و ۷۵ درصد آنرا پسران تشکیل میدهند. این محصلان توسط ۳۵ تن از استادان به سویه دوکتورا، ماستر و تعداد کمی لیسانس در رشته های مختلف تدریس می شوند. از زمان تاسیس تا امروز پوهنځی زراعت به تعداد ۲۰۵۰ تن (۲۷۴ تن اناث و ۲۲۷۶ تن ذکور) از متخصصان را در رشته های مختلف فارغ  و برای خدمت به جامعه تقدیم کرده است.

دیپارتمنت ها 

1 دیپارتمنت اگرانومی درسال  (1366) همزمان با پوهنحی زراعت در چوکات پوهنتون بلخ به فعالیت اغاز نمود. فعلا دارای 136 تن محصل بوده و تعداد فارغان این دیپارتمنت به 978 تن می رسد. این دیپارتمنت دارای 9 تن استاد به تفکیک 7 تن ذکور و 2 تن اناث با درجه های تحصیلی دوکتورا، ماستر و لیسانس می باشد.

2- تاریخچه دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی دیپارتمنت  اقتصاد وتوسعه زراعتی در سال 1374در پهلوی سایر دیپارتمنت های زراعت یکی از مهمترین دیپارتمنت ها به شمار رفته در چوکات این فاکولته به سرپرستی محترم پوهندوی محمد عارف شمسی تاسیس گردید و برای اولین بار در سال 1377 یک دوره از این دیپارتمنت سند فراغت را بدست آوردند.  متاسفانه در اثر جنگ های داخلی و جنگ های تحمیلی که از طرف طالبان در کشور جریان داشت این دیپارتمنت به دیپارتمنت علوم نباتی مدغم گردید. خوشبختانه بعد از ایجاد دولت جدید و در سال 1393 دوباره این دیپارتمنت در اثر سعی و تلاش استادان این پوهنځی و رهبری پوهنتون شروع به فعالیت نمود. 

3 - دیپارتمنت جنگلات و باغداری در سال 1381 در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ تاسیس گردید. فعلا دارای 136 تن محصل می باشد. تعداد مجموعی فارغین این دیپارتمنت ( 728تن) که 685 تن ذکور و 43 تن انها اناث می باشد. 

4 -  دیپارتمنت خاکشناسی و آبیاری در سال (1392) در چوکات پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ تشکیل گردیده و فعلا  دارای 127 تن محصل است. تعداد مجموعی فارغین دیپارتمنت ( 121 تن) که 88 تن ذکور و 33 تن انها اناث می باشد. 

5 - دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی در سال 1397 تشکیل گردیده و فعلا دارای 96 تن محصل بوده و تا هنوز فارغ نداده است.