دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۷۱ با ترکب دو دیپارتمنت تاسیس گردید. دیپارتمنت حقوق خصوصی حقوق جزا و دیپارتمنت حقوق عامه و روابط بین الملل. ازبدو تاسیس تا حال ۲۱ دور فارغان خود را به تعداد۲۲۶۳ محصل که  ۷۰۰ اناث و۱۵۶۳ ذکورمیباشد تقدیم جامعه نموده است.

در حال حاضر اعضای کادر علمی این پوهنحی به ۲۳ تن میرسد، که ۷ تن آنها اساتید اناث و متباقی ذکور میباشند. درجه تحصیل اعضای کادر علمی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به ترتیب ۷ داکتر، ۱۰ ماستر و ۶ لیسانس میباشد. در مجموع در حال حاضر تعداد محصلین فاکولته حقوق و علوم سیاسی روزانه ۴۵۴ تن می باشدکه ۱۷۸ تن انرا دختران و ۲۷۶ تن آنرا پسران تشکیل میدهند.

صنوف شبانه این دانشکده در سال ۱۳۸۹ ایجاد گردید و فعلا بیشتر از ۶۰۴ محصل اعم از اناث و ذکورمصروف آموزش در این دانشکده هستند و اولین دور محصلان این بخش در جدی سال ۱۳۹۴ فارغ شدند.

از سال ۱۳۸۳ به این طرف ابتکارات و فعالیت های ذیل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجام بافته است:

۱.بین سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ آغاز همکاری میان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دفاتر محترم خارجی شروع شد، که به اساس این همکاریها فاکولته حقوق و علوم سیاسی توانست برنامه های آموزشی، برنامه های کار آموزی و چاپ نشریه های خود را اغاز کند.

۲.در سال ۱۳۸۵ دانشگاه واشنگنتن از طریق همکاری های خود را در جهت ارتقای ظرفیت دانشکده حقوق علوم سیاسی آغاز نموده که شامل ایجاد مرکز کمپیوتر، کورسهای انگلیسی و برنامه های آموزشی برای استادان در داخل افغانستان و ایالات متحده امریکا میباشد.  

۳.از سال ۱۳۸۵ به اینسو به منظور ارتقای ظرفیت و بهبود کیفیت فاکولته حقوق فرصت های تحصیلات ماستری و دوکتورا برای اساتید در کشور های جرمنی، امریکا ایران و روسیه فراهم گردیده است.

۴.ایجاد کتابخانه عدالت برای طبقه اناث در سال ۱۳۹۱.

۵.از جمله ابتکارات دیگر این فاکولته تاسیس کلنیک حقوقی در سال ۱۳۹۱ است، که در راستای ارتقای ظرفیت محصلین و کار آموزی آنها در برنامه های علمی موثر میباشد.

۶.بین سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۳ تعداد استادان اناث از سه تن به هشت تن افزایش یافت و به همین ترتیب فیصدی جذب محصلین دختر به ۸۰ الی ۸۵ فیصد افزایش یافته است.

قابل ذکر است که دانشکده حقوق و علوم سیاسی به منظور ارتقای دانش مسلکی محصلین برنامه های متعدد محاکم تمثیلی را هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق رسانه ها براه انداخته است. به همین ترتیب محصلین این فاکولته در مسابقات محاکم تمثیلی که در سطح ملی و بین المللی شرکت نموده اند اکثراً مقام شایسته را در میان سایر دانشکده ها بدست آورده اند. چنانچه محصلین دانشکده حقوق بلخ مقام نخست و نایب قهرمانی را در برنامه محاکم تمثیلی حقوق رسانه ها و حقوق بین المللی حایز گردیده و جوایز فردی چون بهترین سخنران و بهترین صورت دعوی و دفاعیه حضور قابل قبول را از آن خود نموده اند.

دیپارتمنت ها

۱- دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا که اولین آمر این دیپارتمنت خانم ثریا پیکان بوده و الی آغاز رژیم طالبان مسوولیت آنرا بدوش داشت. این دیپارتمنت تا اکنون به تعداد ۱۱۲۵ محصل  فارغ داده است که از جمله ۴۵۳ آن اناث و ۶۷۲ تن ذکور می باشد. از 10 تن استاد که در این دیپارتمنت مشغول تدریس اند 2 تن اناث و 8 تن ذکور میباشد. 

۲- دیپارتمنت حقوق عامه و روابط بین الملل از بدو تاسیس این دانشکده فعال بوده و خانم حمیرا نعمتی مسوولیت اداره و رهبری این دیپارتمنت را بدوش داشت. این دیپارتمنت با حضور چهار تن استادان دایمی و سه تن استادان قراردادی فعالیت داشت. اکنون این دیپارتمنت دارای ۱۳ استاد دایمی بوده که ۵ تن انها اناث و ۷ تن انها ذکور می باشد. از دیپارتمنت متذکرده تا فعلا ۱۱۳۸ تن فارغ گردیده اند،که ۲۴۷ تن اناث و ۲۷۶ تن انها ذکور میباشد .